Moodul 1

Moodul 1 „Kuidas leida ja kasutada statistikat?” (statistika kasutaja ABC) on mõeldud kõigile statistikahuvilistele (ajakirjanikud, õpilased, üliõpilased, ametnikud, ettevõtjad, õpetajad jt).

Oodatav tulemus: tarbija tunneb Statistikaameti tooteid ja teenuseid ning oskab iseseisvalt leida vajalikku infot Statistikaameti ja Eurostati veebilehelt, andmebaasidest ning statistikatoodetest.

Sisu: riikliku statistikasüsteemi põhimõtete lühiülevaade; statistikatooted ja -teenused; veebileht kui uue ja ka varasematel aastatel avaldatud statistika oluline allikas; statistikavaldkondade liigitus (keskkond, majandus, rahvastik, sotsiaalelu); statistika andmebaaside ja statistikatoodete tutvustus ja kasutamise õpetus.
Programmi saab kohandada kliendile rohkem huvi pakkuvale valdkonnale.

Õppemeetod: loeng ja demo
Koolitusmaterjal: koolituse slaidid
Koolituse kestus: 2 x 45 minutit

Lisainfot ja koolitusele registreerida saab elektronposti aadressil statistika at stat dot ee või telefonil 625 9300.