Ajakasutuse uuring 2019–2020. Isikuküsitlus

Küsimustiku kood: 12162019

Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö "Ajakasutuse uuring (40101)".

Küsimustik välja trükkimiseks (PDF vormingus):  EST | RUS