Ajakasutuse uuring 2019–2020. Leibkonnaküsitlus

Küsimustiku kood: 12172019

Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö "Ajakasutuse uuring (40101)".

Küsimustik välja trükkimiseks (PDF vormingus):  EST | RUS