Ajakasutuse uuring 2019–2020. Päevikud

Küsimustiku kood: 12182019

Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö "Ajakasutuse uuring (40101)".

Küsimustik välja trükkimiseks (PDF vormingus):  EST | RUS