Sina ja Euroopa

Sina ja Euroopa” on Eurostati loodud andmete visualiseerimise tööriist, mille abil saab end võrrelda nii oma riigi kui ka teiste liikmesriikide eakaaslastega, samuti EL-i keskmisega.

„Sina ja Euroopa“ koosneb viktoriinilaadsetest küsimustest Euroopa elanike elu kohta kolmel teemal: mina ja minu elu, mina ja elamistingimused ning mina ja töö. Enne vastamise alustamist tuleb valida sugu, riik ja vanus, mille alusel infograafik koostatakse.

Kui nimetatud valik on tehtud, pakutakse võimalust infograafikut mõnel teisel veebilehel kuvada, sotsiaalmeedias jagada ning lisateavet lugeda.

Ekraanipilt: Mina ja Euroopa

Andmeallikad

Kõik infograafiku koostamiseks kasutatud andmed pärinevad Eurostatist.

Järgmiste küsimuste vastused põhinevad kõigis Euroopa Liidu ja EFTA riikides 2011. aastal korraldatud rahvaloenduse andmetel:

 • Milline on sinu kõrgeim omandatud haridustase?
 • Kas oled vallaline / abielus / registreeritud kooselus / lahutatud / lesk?

2011. aasta rahvaloenduse andmete vaatamiseks võid kasutada Eurostati andmebaasi Census Hub.

Järgmiste küsimuste vastused põhinevad iga-aastasel rahvastikustatistikal:

 • Kas sündisid riigis, kus praegu elad?
 • Kui kaua sa eeldatavasti elad?
 • Kui vanalt sa abiellusid?
 • Kui vanalt said esimese lapse? (ainult naiste puhul)

Järgmiste küsimuste vastused põhinevad sissetulekut ja elamistingimusi käsitleval Euroopa Liidu statistikal:

 • Mis tüüpi majas sa elad?
 • Kas sa oled oma kodu omanik?
 • Kui suur on su kodu pindala?
 • Kas sul on kodus dušš või vann?
 • Kas su koju kostab tänavamüra või kuuled sa läbi seinte-põrandate naabreid?
 • Kas sinu elupiirkonnas on probleeme saastatuse või tahmaga või muid keskkonnaprobleeme?
 • Kas sinu elupiirkonnas on kuritegevust, vägivalda või vandalismi?

Järgmiste küsimuste vastused põhinevad Euroopa Liidu tööjõu-uuringu andmetel:

 • Kas sa elad oma leibkonnas üksi / üksi koos lapse või lastega / partneriga / jne?
 • Kas sa käid tööl?
 • Kas sa oled füüsilisest isikust ettevõtja / töötaja / palgata peretöötaja?
 • Kui kaua oled selles töösuhtes olnud?

Iga küsimuse ja vastuse puhul saad avada algandmestiku, klikkides kastis all paremal ikoonil. Mõne küsimuse puhul kuvatava osatähtsuse on Eurostat arvutanud algandmestiku absoluutandmete põhjal, seetõttu kuvatakse algandmestikus mitte osatähtsus, vaid absoluutandmed.

Isikuandmete kaitse

Eurostat ei kogu, töötle ega säilita infograafiku koostamiseks antud vastuseid. Rohkem teavet võid selle kohta saada Eurostati isikuandmete kaitse eeskirjast.

Võta Eurostatiga ühendust