Norway Grants

Lõppseminar

26. jaanuar 2016
Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskus, Liivalaia 33, Tallinn

Seminaril esitletakse Statistikaameti kogumikku „Soolise võrdõiguslikkuse näitajad“, tutvustatakse palgaerinevuste teemal tehtud uurimuste tulemusi ning käsitletakse soolist palgalõhet nii rahvusvaheliselt kui ka olukorda Eestis. Peale selle räägitakse mitmekesisuse kokkuleppest ja sellega seonduvast.

Pildid üritusest

Ajakava

9.30–10.00 Saabumine ja registreerumine, hommikukohv

10.00–10.30 Avasõnad
Jevgeni Ossinovski, tervise- ja tööminister
Dagfinn Sørli, Norra suursaadik Eestis
Andres Oopkaup, Statistikaameti peadirektor

10.30–12.00 I sessioon. Ülevaade projektist ja selle teostusest. Soolise palgaerinevuse rahvusvaheline aspekt
10.30–11.00  Hede Sinisaar (Sotsiaalministeerium) – „Palgaerinevuste statistika vajalikkus“
11.00–11.25  Siim Krusell (Statistikaamet) – kogumiku „Soolise võrdõiguslikkuse näitajad“ tutvustus
11.25–11.50  Marek Sammul (Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE) - “Palgalõhe fileerimine“. Selgitatud ja selgitamata tükid ning küpsetamisjuhised.
11.50–12.00  Sessiooni kokkuvõte
12.00–13.00  Lõuna

13.00–15.20 II sessioon. Eesti kogemus palgalõhega: põhjused, tagamaad ja võimalused palgaerinevuste vähendamiseks
13.00–13.25  Praktiline ülesanne, mõttevahetus seminaril osalejate vahel
13.25–13.50  Maria Kütt (Paulig Group) – personalijuhi kogemustest
13.50–14.15  Kari Käsper (Eesti Inimõiguste Keskus) – mitmekesisuse kokkuleppest
14.15–14.40  Peep Peterson (Eesti Ametiühingute Keskliit) – „Ametiühingute kogemused palgalõhe tuvastamisel ja tõrjumisel“
14.40–15.00  Kadri Seeder (Palgainfo Agentuur)
15.00–15.20  Jaanika Meriküll, Pille Mõtsmees – Kas töötasuootus määrab saadava palga suuruse? Soovitud ja makstud palga sooline lõhe.
15.20–15.30  Kohvipaus

15.30–16.05  III sessioon. Vestlusring
Katri Eespere - Vestlusringi mõtteid
Ülle-Marike Papp - Vestlusringi mõtteid

16.05 Arutelu jätkub kohvilauas
Esinevad Laura Junson & Erko Niit