Energeetika

Valmistabelid

Elektrienergia bilanss, aasta

Elektrienergia tootmine, kuu

Energia efektiivsuse suhtarvud, aasta

Energia lõpptarbimine, aasta

Energiaseadmed, 31. detsember, aasta

Ettevõtetes tarbitud kütuse ja energia keskmine maksumus, aasta

Kütuse tarbimine kütuse liigi järgi, aasta

Soojuse bilanss, aasta

Soojuse tootmine, kuu

Tahkekütuste bilanss, aasta

Vedel- ja gaaskütuste bilanss, aasta