Majandusüksused

Valmistabelid

Majanduslikult aktiivsed ettevõtted ja kasumitaotluseta üksused õigusliku vormi järgi, aasta

Majanduslikult aktiivsed ettevõtted omaniku liigi järgi, aasta

Majanduslikult aktiivsed ettevõtted töötajate arvu järgi, aasta

Majanduslikult aktiivsed ettevõtted õigusliku vormi järgi, aasta