Põllumajandus

Valmistabelid

Lihatoodang, aasta

Loomad ja linnud, aasta

Loomad ja linnud, kvartal

Loomade ja lindude produktiivsus, aasta

Loomakasvatussaaduste toodang, aasta

Piima kokkuost, kuu

Piima- ja munatoodang, kvartal

Põllumajanduskultuuride saagikus, aasta

Põllumajanduskultuuride saak, aasta

Põllumajanduslike majapidamiste arv, aasta

Põllumajandusmaa ja -kultuuride kasvupind, aasta

Sigade kokkuost, kuu

Tapaloomade ja -lindude eluskaal, kvartal

Veiste kokkuost, kuu