Põllumajandus

Valmistabelid

Kasutatav põllumajandusmaa, aasta

Lihatoodang, aasta

Loomad ja linnud, aasta

Loomad ja linnud, kvartal

Loomade ja lindude produktiivsus, aasta

Loomakasvatussaaduste toodang, aasta

Piima kokkuost, kuu

Piima- ja munatoodang, kvartal

Põllukultuuride kasvupind, aasta

Põllukultuuride saagikus, aasta

Põllukultuuride saak, aasta

Põllumajanduslike majapidamiste arv, aasta

Sigade kokkuost, kuu

Tapaloomade ja -lindude eluskaal, kvartal

Tera- ja kaunvilja ning rapsiseemne kokkuost, poolaasta

Veiste kokkuost, kuu