Rahvamajanduse arvepidamine

Valmistabelid

SKP aheldatud väärtus

SKP aheldatud väärtuse muutus (sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeerimata), kvartal

SKP aheldatud väärtuse muutus (sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud), aasta

SKP jooksevhindades

SKP jooksevhindades ühe elaniku kohta, aasta