Transport

Valmistabelid

Esmaselt registreeritud sõidukid, aasta

Esmaselt registreeritud sõidukid, kuu

Kaubavedu transpordiliigi järgi, aasta

Kaubavedu transpordiliigi järgi, kvartal

Kaupade lastimine ja lossimine Eesti sadamates, kuu

Laevaliiklus sadamate kaudu, aasta

Laevaliiklus sadamate kaudu, kvartal

Liiklusõnnetused, kuu

Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu, aasta

Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu, kvartal

Sõitjakäive transpordiliigi järgi, aasta

Sõitjakäive transpordiliigi järgi, kvartal

Sõitjatevedu lennujaamade kaudu, aasta

Sõitjatevedu lennujaamade kaudu, kvartal

Sõitjatevedu raudteel, kuu

Sõitjatevedu transpordiliigi järgi, aasta

Sõitjatevedu transpordiliigi järgi, kvartal

Veosekäive transpordiliigi järgi, aasta

Veosekäive transpordiliigi järgi, kvartal