Väliskaubandus

Valmistabelid

Kaupade eksport, import ja bilanss

Kaupade eksport EL riikidesse, aasta

Kaupade eksport EL riikidesse, kuu

Kaupade import EL riikidest, aasta

Kaupade import EL riikidest, kuu

Kaupade eksport KN kaubajaotise järgi, aasta

Kaupade eksport KN kaubajaotise järgi, kuu

Kaupade import KN kaubajaotise järgi, aasta

Kaupade import KN kaubajaotise järgi, kuu

Kaupade eksport haldusüksuse järgi, aasta

Kaupade import haldusüksuse järgi, aasta

Kaupade eksport hõivatute arvu järgi majandusüksuses, aasta

Kaupade import hõivatute arvu järgi majandusüksuses, aasta

Kaupu eksportivad majandusüksused haldusüksuse järgi, aasta

Kaupu importivad majandusüksused haldusüksuse järgi, aasta

Kaupu eksportivad majandusüksused hõivatute arvu järgi, aasta

Kaupu importivad majandusüksused hõivatute arvu järgi, aasta

Teenuste eksport tegevusala (EMTAK 2008) järgi, aasta

Teenuste eksport tegevusala (EMTAK 2008) järgi, kvartal

Teenuste import tegevusala (EMTAK 2008) järgi, aasta

Teenuste import tegevusala (EMTAK 2008) järgi, kvartal

Teenuste eksport haldusüksuse järgi, aasta

Teenuste eksport haldusüksuse järgi, kvartal

Teenuste import haldusüksuse järgi, aasta

Teenuste import haldusüksuse järgi, kvartal