Haridus

Valmistabelid

Alusharidus, aasta

Eestis õppivad välisüliõpilased

Hariduse omandanud haridustaseme järgi, aasta

Kutseharidus, aasta

Kutsehariduse omandamine koolitusala järgi, aasta

Kõrghariduse omandamine haridusastme järgi, aasta

Kõrgharidust pakkuvad õppeasutused õppeasutuse tüübi järgi, aasta

Tasemehariduse omandajad hariduse liigi ja astme järgi, aasta

Tasemeharidust pakkuvad õppeasutused, aasta

Üldharidus, aasta

Üldhariduse päevaõppekoolid õppekeele ja koolitüübi järgi, aasta