Tööturg

Valmistabelid

15-74-aastased mitteaktiivsed mitteaktiivsuse põhjuse järgi, aasta

15-74-aastased mitteaktiivsed mitteaktiivsuse põhjuse järgi, kvartal

15-74-aastaste hõiveseisund haridustaseme järgi, aasta

15-74-aastaste hõiveseisund, aasta

15-74-aastaste hõiveseisund, kvartal

Hõivatud ametiala pearühma järgi, aasta

Hõivatud majandussektori järgi, aasta

Hõivatud majandussektori järgi, kvartal

Hõivatud põhitööl täis- ja osaajaga töötamise järgi, aasta

Hõivatud põhitööl täis- ja osaajaga töötamise järgi, kvartal

Hõivatud tegevusala järgi, aasta

Töötud töötusperioodi kestuse järgi, aasta

Töötud töötusperioodi kestuse järgi, kvartal

Töötuse määr