Energia efektiivsuse suhtarvud, aasta

20142015201620172018
Taastuvenergiast toodetud elektri osatähtsus elektri kogutarbimises, %14,115,115,517,919,5
Taastuvenergia osatähtsus primaarenergia tootmises, %21,524,132,826,530,7
Taastuvenergia osatähtsus energia kogutarbimises, %14,516,717,014,518,3
Taastuvenergia osatähtsus energia lõpptarbimises, %26,228,428,629,2..
Primaarenergia toodang elaniku kohta, GJ185,8178,3151,7196,0184,4
Primaarenergiaga varustatus elaniku kohta, GJ190,2172,1179,2191,2174,3
Elektrienergia toodang elaniku kohta, MWh9,57,99,310,09,3
Energiatoodete import elaniku kohta, GJ83,979,680,778,085,4
Koostootmisprotsessis toodetud elektri osatähtsus elektri kogutoodangus, %10,011,910,211,612,1