Energia efektiivsuse suhtarvud, aasta

20132014201520162017
Taastuvenergiast toodetud elektri osatähtsus elektri kogutarbimises, %13,014,115,115,517,9
Taastuvenergia osatähtsus primaarenergia tootmises, %22,121,524,132,826,5
Taastuvenergia osatähtsus energia kogutarbimises, %15,314,516,717,014,5
Taastuvenergia osatähtsus energia lõpptarbimises, %25,626,328,628,8..
Primaarenergia toodang elaniku kohta, GJ176,2185,8178,3151,7196,0
Primaarenergiaga varustatus elaniku kohta, GJ187,8190,2172,1179,2191,2
Elektrienergia toodang elaniku kohta, MWh10,19,57,99,310,0
Energiatoodete import elaniku kohta, GJ76,783,979,680,778,0
Koostootmisprotsessis toodetud elektri osatähtsus elektri kogutoodangus, %9,310,011,910,211,6
SKP energiamahukus, GJ miljoni euro kohta14 61814 36112 95113 10914 595