Sõitjatevedu transpordiliigi järgi, kvartal

Sõitjad, tuhat
20192020
I kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartalI kvartal
Kokku56 111,855 764,452 684,857 305,146 620,0
Maismaatransport54 306,052 951,949 325,355 108,445 120,8
..raudteetransport1 957,32 163,02 105,52 147,21 799,7
..muu maismaatransport52 348,850 788,947 219,852 961,143 321,1
....linnaliinidel44 367,642 271,437 368,543 726,735 715,1
Meretransport1 656,72 617,13 149,22 101,61 418,4
Siseveetransport0,011,316,30,90,9
Õhutransport149,1184,1194,094,179,9
 
Sõitjad rahvusvahelistel vedudel, tuhat
20192020
I kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartalI kvartal
Kokku1 843,22 680,82 932,92 309,61 506,6
Maismaatransport403,4616,7646,0610,3329,6
..raudteetransport21,331,024,535,28,7
..muu maismaatransport382,1585,7621,6575,1320,9
Meretransport1 290,81 879,92 092,81 605,21 097,1
Õhutransport149,1184,1194,094,179,9