Sõitjatevedu transpordiliigi järgi, kvartal

Sõitjad, tuhat
20182019
I kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartalI kvartal
Kokku51 692,653 983,350 180,952 882,856 111,8
Maismaatransport49 726,851 143,046 755,150 601,154 306,0
..raudteetransport1 865,32 046,01 898,11 949,71 957,3
..muu maismaatransport47 861,549 097,044 857,148 651,452 348,8
....linnaliinidel41 947,742 642,038 177,641 090,844 367,6
Meretransport1 751,92 555,23 087,42 048,91 656,7
Siseveetransport0,06,89,40,90,0
Õhutransport213,9278,3329,0232,0149,1
 
Sõitjad rahvusvahelistel vedudel, tuhat
20182019
I kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartalI kvartal
Kokku1 989,22 682,83 009,62 284,81 843,2
Maismaatransport367,8533,8616,0484,8403,4
..raudteetransport23,329,023,131,721,3
..muu maismaatransport344,5504,8592,9453,1382,1
Meretransport1 407,51 870,72 064,71 568,11 290,8
Õhutransport213,9278,3329,0231,9149,1