Sõitjatevedu transpordiliigi järgi, kvartal

Sõitjad, tuhat
20182019
III kvartalIV kvartalI kvartalII kvartalIII kvartal
Kokku50 180,952 882,856 111,855 764,452 684,8
Maismaatransport46 755,150 601,154 306,052 951,949 325,3
..raudteetransport1 898,11 949,71 957,32 163,02 105,5
..muu maismaatransport44 857,148 651,452 348,850 788,947 219,8
....linnaliinidel38 177,641 090,844 367,642 271,437 368,5
Meretransport3 087,42 048,91 656,72 617,13 149,2
Siseveetransport9,40,90,011,316,3
Õhutransport329,0232,0149,1184,1194,0
 
Sõitjad rahvusvahelistel vedudel, tuhat
20182019
III kvartalIV kvartalI kvartalII kvartalIII kvartal
Kokku3 009,62 284,81 843,22 680,82 932,9
Maismaatransport616,0484,8403,4616,7646,0
..raudteetransport23,131,721,331,024,5
..muu maismaatransport592,9453,1382,1585,7621,6
Meretransport2 064,71 568,11 290,81 879,92 092,8
Õhutransport329,0231,9149,1184,1194,0