Sõitjatevedu transpordiliigi järgi, kvartal

Sõitjad, tuhat
20182019
II kvartalIII kvartalIV kvartalI kvartalII kvartal
Kokku53 983,350 180,952 882,856 111,855 764,4
Maismaatransport51 143,046 755,150 601,154 306,052 951,9
..raudteetransport2 046,01 898,11 949,71 957,32 163,0
..muu maismaatransport49 097,044 857,148 651,452 348,850 788,9
....linnaliinidel42 642,038 177,641 090,844 367,642 271,4
Meretransport2 555,23 087,42 048,91 656,72 617,1
Siseveetransport6,89,40,90,011,3
Õhutransport278,3329,0232,0149,1184,1
 
Sõitjad rahvusvahelistel vedudel, tuhat
20182019
II kvartalIII kvartalIV kvartalI kvartalII kvartal
Kokku2 682,83 009,62 284,81 843,22 680,8
Maismaatransport533,8616,0484,8403,4616,7
..raudteetransport29,023,131,721,331,0
..muu maismaatransport504,8592,9453,1382,1585,7
Meretransport1 870,72 064,71 568,11 290,81 879,9
Õhutransport278,3329,0231,9149,1184,1