Turismi uuring 2019

Küsimustiku kood: 13192019

Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö "Turismi uuring (40202)".

Küsimustik välja trükkimiseks (PDF vormingus):  EST