"Eesti statistika aastaraamat. 2009. Statistical Yearbook of Estonia" esitlus ajakirjanikele (31. juuli 2009)

Tõnu Mertsina „Eesti majanduse jätkusuutlikkus - millised on meie võimalused?

Kaia Oras „Jäätmemajandus - kas takistus või edasiviiv jõud jätkusuutlikus arengus?" (Avaneb Google Earthiga)

Urve Kask „Ühiskonna jätkusuutlikkus sotsiaalsest aspektist