15-74-aastaste hõiveseisund, kvartal

20192020
I kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartalI kvartal
Tööjõud, tuhat694,2703,4705,0707,6705,3
..hõivatud, tuhat661,8667,7677,3678,5670,3
..töötud, tuhat32,435,727,729,235,0
Mitteaktiivsed, tuhat286,8277,6276,0273,4278,9
15-74-aastased kokku, tuhat981,0981,0981,0981,0984,2
Tööjõus osalemise määr, %70,871,771,972,171,7
Tööhõive määr, %67,568,169,069,268,1
Töötuse määr, %4,75,13,94,15,0