15-74-aastaste hõiveseisund, kvartal

20182019
III kvartalIV kvartalI kvartalII kvartalIII kvartal
Tööjõud, tuhat703,3706,2694,2703,4705,0
..hõivatud, tuhat666,6675,3661,8667,7677,3
..töötud, tuhat36,830,932,435,727,7
Mitteaktiivsed, tuhat273,4270,5286,8277,6276,0
15-74-aastased kokku, tuhat976,7976,7981,0981,0981,0
Tööjõus osalemise määr, %72,072,370,871,771,9
Tööhõive määr, %68,269,167,568,169,0
Töötuse määr, %5,24,44,75,13,9