15-74-aastaste hõiveseisund, kvartal

20182019
II kvartalIII kvartalIV kvartalI kvartalII kvartal
Tööjõud, tuhat702,3703,3706,2694,2703,4
..hõivatud, tuhat666,6666,6675,3661,8667,7
..töötud, tuhat35,836,830,932,435,7
Mitteaktiivsed, tuhat274,4273,4270,5286,8277,6
15-74-aastased kokku, tuhat976,7976,7976,7981,0981,0
Tööjõus osalemise määr, %71,972,072,370,871,7
Tööhõive määr, %68,268,269,167,568,1
Töötuse määr, %5,15,24,44,75,1