15-74-aastaste hõiveseisund, kvartal

20172018
III kvartalIV kvartalI kvartalII kvartalIII kvartal
Tööjõud, tuhat703,1704,6697,9702,3703,3
..hõivatud, tuhat666,6667,4650,5666,6666,6
..töötud, tuhat36,537,247,435,836,8
Mitteaktiivsed, tuhat273,0271,6278,9274,4273,4
15-74-aastased kokku, tuhat976,2976,2976,7976,7976,7
Tööjõus osalemise määr, %72,072,271,471,972,0
Tööhõive määr, %68,368,466,668,268,2
Töötuse määr, %5,25,36,85,15,2