15-74-aastaste hõiveseisund, kvartal

20182019
IV kvartalI kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartal
Tööjõud, tuhat706,2694,2703,4705,0707,6
..hõivatud, tuhat675,3661,8667,7677,3678,5
..töötud, tuhat30,932,435,727,729,2
Mitteaktiivsed, tuhat270,5286,8277,6276,0273,4
15-74-aastased kokku, tuhat976,7981,0981,0981,0981,0
Tööjõus osalemise määr, %72,370,871,771,972,1
Tööhõive määr, %69,167,568,169,069,2
Töötuse määr, %4,44,75,13,94,1