15-74-aastaste hõiveseisund, kvartal

20182019
I kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartalI kvartal
Tööjõud, tuhat697,9702,3703,3706,2694,2
..hõivatud, tuhat650,5666,6666,6675,3661,8
..töötud, tuhat47,435,836,830,932,4
Mitteaktiivsed, tuhat278,9274,4273,4270,5286,8
15-74-aastased kokku, tuhat976,7976,7976,7976,7981,0
Tööjõus osalemise määr, %71,471,972,072,370,8
Tööhõive määr, %66,668,268,269,167,5
Töötuse määr, %6,85,15,24,44,7