Palk ja tööjõukulu

Teadustööd

Riikliku statistika seaduse järgi võib riikliku statistika tegemiseks kogutud konfidentsiaalseid üksikandmeid kasutada teaduslikel eesmärkidel. Autorite nõusolekul teeb Statistikaamet oma kogutud andmetel põhinevad teadustööd veebis kättesaadavaks.

Info teadustöödeks andmete taotlemise kohta

Eesti tööturu ülevaade

Töö tegija: Eesti Pank
Töö alus: Eesti Panga teadustöö
Valdkond: tööturg, palk ja tööjõukulu
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: tööjõu-uuring
Töö avaldamise aasta: 2017

Loe edasi

The impact of the minimum wage on employment in Estonia

Töö tegija: Birgit Hänilane (Tallinna Tehnikaülikool)
Töö alus: magistritöö
Valdkond: tööturg, palk ja tööjõukulu
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Eesti Tööjõu-uuring
Töö avaldamise aasta: 2017

Loe edasi

Alampalk ja palgajaotus Eestis

Töö tegija: Eesti Pank
Töö alus: Eesti Panga teadustöö
Valdkond: tööturg, palk ja tööjõukulu
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: tööjõu-uuring
Töö avaldamise aasta: 2016

Loe edasi

Gender wage gap in Estonia: a non-parametric decomposition

Töö tegija: Sten Anspal (Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR)
Valdkond: tööturg, palk ja tööjõukulu
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: töötasu struktuuri uuring 2010
Töö avaldamise aasta: 2015

Loe edasi

Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus: soolise palgaerinevuste analüüs : lõppraport

Töö tegija: Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE
Töö alus: Statistikaameti tellimus Norra 2009–2014 toetuste programmi „Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal“ alamprojekti „Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus“ raames
Valdkond: Palk
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: Eesti tööjõu-uuringu (ETU), Eesti sotsiaaluuringu (ESU) ja Maksu- ja Tolliameti ning rahva- ja eluruumide loenduse (REL) 2011.–2012. aasta andmed
Töö avaldamise aasta: 2014

Loe edasi

Avaliku ja erasektori palgaerinevus

Töö tegija: Eesti Rakendusuuringute Keskus CentAR
Töö alus: Rahandusministeeriumi tellimus
Valdkond: tööturg, palk
Töös kasutatud Statistikaameti andmed: tööjõu-uuring 2005-2011
Töö avaldamise aasta: 2012

Loe edasi