Ajakasutus

Küsimustikud ja juhendid

12162019 - Ajakasutuse uuring 2019–2020. Isikuküsitlus

12172019 - Ajakasutuse uuring 2019–2020. Leibkonnaküsitlus

12182019 - Ajakasutuse uuring 2019–2020. Päevikud