Töötuba "Edukaks ettevõtjaks statistika abil" (8. oktoober 2009)

Finantssuhtarvud. Aivar Tooming

Edukaks ettevõtjaks statistika abil. Margit Kottise

Kõrgtehnoloogiliste kaupade väliskaubandus. Allan Aron