Energia 2017. aasta

Küsimustiku kood: 10252018

Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö "Energia tarbimine ja tootmine (aasta) (20206)".

Andmete esitamise tähtaeg: 15.04.2018

eSTAT - elektrooniline andmete esitamise keskkond

Küsimustiku muutujate juhend (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustik välja trükkimiseks (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustiku täitmise juhend (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustiku kontrollide juhend (PDF vormingus):  EST | ENG

Kütuste loetelu