Maagaasi hind 2020. poolaasta

Küsimustiku kood: 13882020

Küsimustikuga kogutavate andmete alusel valmib statistikatöö "Elektrienergia ja maagaasi hind (20409)".

Andmete esitamise tähtajad: 01.08.2020 (I poolaasta), 01.02.2021 (II poolaasta)

eSTAT - elektrooniline andmete esitamise keskkond

Küsimustik välja trükkimiseks (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustiku täitmise juhend (PDF vormingus):  EST | ENG

Küsimustiku kontrollide juhend (PDF vormingus):  EST | ENG