Sõitjatevedu transpordiliigi järgi, aasta

Sõitjad, tuhat
20132014201520162017
Kokku216 040,5211 015,1213 990,2207 531,7209 571,0
Maismaatransport206 497,5201 546,6204 599,8197 801,1199 162,4
..raudteetransport4 199,55 905,06 659,26 925,87 433,4
..muu maismaatransport202 298,0195 641,6197 940,6190 879,3191 729,0
....linnaliinidel175 780,6166 958,4168 689,8165 017,2166 685,0
Meretransport8 764,88 686,38 709,99 144,59 442,7
Siseveetransport17,010,910,912,619,2
Õhutransport761,3771,3669,6569,5946,7
 
Sõitjad rahvusvahelistel vedudel, tuhat
20132014201520162017
Kokku8 779,28 670,48 915,39 025,59 888,2
Maismaatransport1 415,71 463,11 854,91 636,21 981,8
..raudteetransport122,597,055,1102,8107,4
..muu maismaatransport1 293,21 366,11 799,81 533,41 874,4
Meretransport6 621,46 453,76 410,26 829,36 959,8
Õhutransport742,1753,5650,2560,0946,6