Sõitjatevedu transpordiliigi järgi, aasta

Sõitjad, tuhat
20142015201620172018
Kokku211 015,1213 990,2207 531,7209 571,0208 739,7
Maismaatransport201 546,6204 599,8197 801,1199 162,4198 226,1
..raudteetransport5 905,06 659,26 925,87 433,47 759,1
..muu maismaatransport195 641,6197 940,6190 879,3191 729,0190 467,0
....linnaliinidel166 958,4168 689,8165 017,2166 685,0163 858,0
Meretransport8 686,38 709,99 144,59 442,79 443,3
Siseveetransport10,910,912,619,217,1
Õhutransport771,3669,6569,5946,71 053,1
 
Sõitjad rahvusvahelistel vedudel, tuhat
20142015201620172018
Kokku8 670,48 915,39 025,59 888,29 966,4
Maismaatransport1 463,11 854,91 636,21 981,82 002,4
..raudteetransport97,055,1102,8107,4107,1
..muu maismaatransport1 366,11 799,81 533,41 874,41 895,3
Meretransport6 453,76 410,26 829,36 959,86 910,9
Õhutransport753,5650,2560,0946,61 053,1