Tehingu liikide klassifikaator

KoodTehingu liigi iseloomustus
 Tehingud, millega kaasneb tegelik või kavatsetav omandiõiguse üleminek residendilt mitteresidendile rahalise või muu tasu eest (välja arvatud punktides 2, 7 ja 8 loetletud tehingud)
11Lõppost/-müük
12Tarnimine tutvumis- või proovimüügiks, tagastamisõigusega müügiks või komisjonimüügiks
13Vahetuskaubandus (loonustasu)
14Kapitalirent (müük järelmaksuga)1
19Muu
 Kaupade tasuta tagastamine või asendamine pärast algse tehingu registreerimist
21Kaupade tagastamine
22Tagastatud kaupade asendamine
23Tagastamata kaupade asendamine (nt garantii alusel)
29Muu
30Tehingud, mis on seotud omandiõiguse ülekandmisega ilma rahalise või loonustasuta (nt abisaadetised)
 Tehingud, mille eesmärk on lepinguline töötlemine2 (omandiõigust ei kanta töötlejale üle)
41Kaubad, mis eeldatavasti tagastatakse algsesse lähteliikmesriiki
42Kaubad, mida eeldatavasti ei tagastata algsesse lähteliikmesriiki
 Tehingud, mis järgnevad lepingulisele töötlemisele (omandiõigust ei kanta töötlejale üle)
51Kaubad, mis tagastatakse algsesse lähteliikmesriiki
52Kaubad, mida ei tagastata algsesse lähteliikmesriiki
60Riiklikul otstarbel kodeeritavad eritehingud3
70Tehingud ühendatud kaitseprojektide või muude ühendatud valitsustevaheliste tootmisprogrammide alusel
80Tehingud, mis on seotud ehitusmaterjali ja tehniliste seadmete tarnimisega üld- ja tsiviilehitustööde lepingu raames ning mille puhul ei nõuta kaupade kohta eraldi arvet, vaid arve väljastatakse kogu lepingu jaoks
 Muud tehingud, mida ei saa muude koodide alla liigitada
91Rent, laen ja kasutusrent pikemaks ajaks kui 24 kuud
99Muu4

1 Kapitalirent hõlmab tehinguid, mille puhul rendimakseid arvutatakse selliselt, et hõlmata kogu või peaaegu kogu kauba väärtus. Omandiõigusega kaasnevad riskid ja hüved lähevad üle rentnikule. Lepingu lõppedes saab rentnikust kauba seaduslik omanik.

2 Töötlemine hõlmab selliseid töid (ümberkujundamist, ehitamist, monteerimist, laiendamist, renoveerimist jne), mille eesmärk on toota uus või oluliselt täiustatud toode. See ei pea tingimata hõlmama muutust toote klassifikatsioonis. Töötleja enda kulul tehtavad töötlemistoimingud ei kuulu käesoleva punkti alla ja need tuleks märkida tehinguliigi koodi 11 alla.

3 Selle punkti all registreeritud tehingud võivad olla näiteks tehingud, millega ei kaasne omandi üleminekut, nt remont, üürimine, laen, kasutusrent ja muu ajutine kasutamine, mille kestus ei ületa kahte aastat, välja arvatud lepinguline töötlemine (tarnimine või tagastamine). Intrastati aruandes ei ole vaja näidata selle tehinguliigi koodiga registreeritud andmeid.

4 See tehing hõlmab näiteks liikmesriikide ladude vahelist kaubavahetust (ka emafirma ja tütarfirmade omavaheline kaubavahetus).