Muudatused Intrastati küsimustikus, 2019

Statistiline lävi

2019. aastal on kauba lähetamise käibe statistiline lävi ehk piir, mille ületamise korral tuleb esitada Intrastati andmed, 130 000 eurot (sama, mis 2018. aastal). See tähendab, et 2019. aastal peavad kauba lähetamise kohta andmeid esitama ettevõtted, kelle kaupade Euroopa Liitu lähetamise käive oli 2018. aastal suurem kui 130 000 eurot. Samuti tekib andmete esitamise kohustus ettevõtetel, kelle vastav käive ületab statistilise läve 2019. aasta jooksul. Kaupade saabumise käibe statistiline lävi on 230 000 eurot (2018. aastal oli see samuti 230 000 eurot).

Klassifikaatorite muudatused

2019. aasta küsimustikku tuleb märkida kaubakoodid 2019. aasta kombineeritud nomenklatuuri järgi. Ülevaate uutest ja kehtivuse kaotanud kaubakoodidest ning kaubakoodide seosetabeli leiab dokumendist „Muudatused kombineeritud nomenklatuuris 2019. aastal“. 2019. aasta kombineeritud nomenklatuuris on 17 muudatust – 7 koodi on kustutatud ja lisatud on 7 uut koodi ning 3 koodi juures on muudetud mõõtühikut.

Kombineeritud nomenklatuuris 2019 pole enam kasutusel mõõtühikut 1000 liitrit (mõõtühiku kood KLT). Nende kolme kaubakoodi (27101241, 27101245, 27101249) juurde, mille korral täiendav kogus tuli märkida 1000 liitrites, tuleb nüüd märkida mõõtühikuks kuupmeeter (mõõtühiku kood MTQ). Sisuliselt see ei too kaasa täiendava koguse muudatust.

Elektrooniline esitamine

2019. aastal ei saa andmete esitamiseks enam kasutada Statistikaameti programmi Intrastat.xls. Andmeid on võimalik esitada Statistikaametile veebikeskkonna eSTAT kaudu. Peale küsimustiku elektroonilise täitmise on eSTAT-is võimalik täita Intrastati küsimustik ka Instat.xml-kujul või laadides andmed eSTAT-i Exceli või CSV-tabeli abil. Alates 2019. aasta veebruarist saab lisavõimalusena eStat-i üles laadida ühe Exceli failiga ka mitme perioodi ja mõlema kaubavoo andmeid.

Samuti muutub deklarantfirmadel lihtsamaks ettevõtete eest aruannete esitamine eSTAT-i keskkonnas. Deklarantfirmadele hakatakse väljastama ettevõttepõhiseid paroole, mis vabastab ettevõtte deklarantide haldamisest ja deklarantidel on lihtsam ettevõtte aruanne saata.

Alates 2018. aastast on võimalik eSTAT-i keskkonnas üles laadida ka väga suure kirjete arvuga küsimustikke (kuni 99 999). Alates 100 000 kirjega failide üleslaadimise korral palume eelnevalt kontakteeruda klienditoega.

2019. aastal ei ole suurema käibega majandusüksustel kohustuslik täita andmevälju „tarneklausel“, „transpordiliik“ ning „statistiline väärtus“ ja „statistilise väärtuse valuuta“. Seetõttu ei ole andmete esitamise kohustuse veebilehel lisatud ka märkusi.