REGREL pressikonverents ajakirjanikele

Andres Oopkaup: Eesti esimene registripõhine rahva ja eluruumide loendus (REGREL)

Diana Beltadze: REGREL I prooviloendus 2016. aastal

Enel Pungas: Rahvastikuregistri täiendamine

Residentsuse indeksi rakendamine rahvastikustatistikas
Применение индекса резидентства в демографической статистике

Tegeliku elukoha registreerimisest
О регистрации фактического места жительства

REGRELi tutvustavad videod eesti, inglise ja vene keeles

Pressiteade