Teenuste eksport tegevusala (EMTAK 2008) järgi, aasta

Mõõtühik: miljonit eurot

201620172018
Tegevusalad kokku5 531,76 053,56 577,2
A Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük10,56,011,2
B Mäetööstus0,50,70,8
C Töötlev tööstus486,4510,1551,4
D Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine20,911,650,3
E Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus7,55,96,2
F Ehitus253,9296,1314,0
G Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont244,7173,2191,8
H Veondus ja laondus1 502,81 702,41 869,6
I Majutus ja toitlustus45,555,258,7
J Info ja side612,1731,4901,7
K Finants- ja kindlustustegevus174,8190,8143,4
L Kinnisvaraalane tegevus37,433,333,4
M Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus360,0433,6496,7
N Haldus- ja abitegevused371,6431,5404,3
O Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus24,121,121,4
P Haridus8,09,211,2
Q Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne22,822,023,3
R Kunst, meelelahutus ja vaba aeg29,433,146,2
S Muud teenindavad tegevused35,435,429,9
Tegevusala määramata1 283,51 350,81 411,8