Teenuste eksport tegevusala (EMTAK 2008) järgi, aasta

Mõõtühik: miljonit eurot

201620172018
Tegevusalad kokku5 509,36 073,56 612,7
A Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük10,56,011,2
B Mäetööstus0,50,70,8
C Töötlev tööstus486,4524,8563,3
D Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine20,911,650,3
E Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus7,55,96,2
F Ehitus253,9296,2314,2
G Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont244,7177,4193,0
H Veondus ja laondus1 475,41 667,31 875,5
I Majutus ja toitlustus45,555,258,7
J Info ja side612,1736,4909,5
K Finants- ja kindlustustegevus174,5190,5143,1
L Kinnisvaraalane tegevus37,333,333,4
M Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus360,0435,0496,7
N Haldus- ja abitegevused371,6434,3406,2
O Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus24,121,121,4
P Haridus8,09,211,2
Q Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne22,822,023,3
R Kunst, meelelahutus ja vaba aeg29,433,146,4
S Muud teenindavad tegevused35,437,931,0
Tegevusala määramata1 289,01 375,71 417,2