Teenuste eksport tegevusala (EMTAK 2008) järgi, aasta

Mõõtühik: miljonit eurot

201720182019
Tegevusalad kokku6 073,56 612,77 060,4
A Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük6,011,216,6
B Mäetööstus0,70,80,5
C Töötlev tööstus524,8563,3553,1
D Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine11,650,332,8
E Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus5,96,26,8
F Ehitus296,2314,2448,6
G Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont177,4193,0191,3
H Veondus ja laondus1 667,31 875,51 902,7
I Majutus ja toitlustus55,258,763,4
J Info ja side736,4909,51 086,2
K Finants- ja kindlustustegevus190,5143,1163,4
L Kinnisvaraalane tegevus33,333,464,2
M Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus435,0496,7495,6
N Haldus- ja abitegevused434,3406,2420,4
O Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus21,121,426,6
P Haridus9,211,210,3
Q Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne22,023,326,0
R Kunst, meelelahutus ja vaba aeg33,146,450,4
S Muud teenindavad tegevused37,931,033,6
Tegevusala määramata1 375,71 417,21 467,8