Teenuste import tegevusala (EMTAK 2008) järgi, aasta

Mõõtühik: miljonit eurot

201620172018
Tegevusalad kokku3 911,24 218,84 698,8
A Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük12,311,618,6
B Mäetööstus1,11,20,9
C Töötlev tööstus266,7283,1286,2
D Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine32,531,171,4
E Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus6,13,55,0
F Ehitus47,158,253,1
G Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont307,5258,8253,9
H Veondus ja laondus665,5751,2907,8
I Majutus ja toitlustus13,414,916,4
J Info ja side316,0381,3462,3
K Finants- ja kindlustustegevus104,8135,1132,0
L Kinnisvaraalane tegevus38,737,333,2
M Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus159,4213,2244,7
N Haldus- ja abitegevused295,3325,9334,3
O Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus49,439,447,7
P Haridus7,39,510,2
Q Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne4,96,57,5
R Kunst, meelelahutus ja vaba aeg34,631,542,9
S Muud teenindavad tegevused25,321,421,9
Tegevusala määramata1 523,11 604,11 748,8