Teenuste import tegevusala (EMTAK 2008) järgi, aasta

Mõõtühik: miljonit eurot

201720182019
Tegevusalad kokku4 218,84 698,85 044,6
A Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük11,618,619,8
B Mäetööstus1,20,91,4
C Töötlev tööstus283,1286,2269,5
D Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine31,171,4129,4
E Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus3,55,07,4
F Ehitus58,253,1122,1
G Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont258,8253,9246,7
H Veondus ja laondus751,2907,8950,3
I Majutus ja toitlustus14,916,419,1
J Info ja side381,3462,3503,9
K Finants- ja kindlustustegevus135,1132,0170,0
L Kinnisvaraalane tegevus37,333,247,5
M Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus213,2244,7246,5
N Haldus- ja abitegevused325,9334,3354,0
O Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus39,447,752,0
P Haridus9,510,28,8
Q Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne6,57,57,3
R Kunst, meelelahutus ja vaba aeg31,542,933,5
S Muud teenindavad tegevused21,421,929,0
Tegevusala määramata1 604,11 748,81 826,6