Teenuste import tegevusala (EMTAK 2008) järgi, aasta

Mõõtühik: miljonit eurot

201620172018
Tegevusalad kokku3 887,94 161,74 705,6
A Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük12,311,518,6
B Mäetööstus1,11,20,9
C Töötlev tööstus266,7282,9283,4
D Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine32,531,171,4
E Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus6,13,55,0
F Ehitus47,157,753,1
G Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont308,1235,6245,2
H Veondus ja laondus665,5752,3902,0
I Majutus ja toitlustus13,414,716,4
J Info ja side316,0376,2464,0
K Finants- ja kindlustustegevus104,8135,3135,7
L Kinnisvaraalane tegevus38,837,333,2
M Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus159,4212,9244,6
N Haldus- ja abitegevused295,3325,4333,0
O Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus49,439,447,7
P Haridus7,39,510,2
Q Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne4,96,57,5
R Kunst, meelelahutus ja vaba aeg34,631,539,6
S Muud teenindavad tegevused25,321,421,4
Tegevusala määramata1 499,21 575,81 772,6