Teenuste import tegevusala (EMTAK 2008) järgi, kvartal

Mõõtühik: miljonit eurot

20182019
I kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartalI kvartal
Tegevusalad kokku1 037,01 196,21 250,01 222,31 066,9
A Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük2,15,83,47,35,6
B Mäetööstus0,20,30,20,20,3
C Töötlev tööstus70,167,873,372,367,7
D Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine13,410,938,09,211,6
E Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus1,11,31,41,31,8
F Ehitus13,316,813,39,74,3
G Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont62,060,262,860,258,3
H Veondus ja laondus191,6218,3232,7259,5214,0
I Majutus ja toitlustus3,03,55,04,84,2
J Info ja side105,0116,0113,4129,7109,4
K Finants- ja kindlustustegevus29,028,833,644,337,4
L Kinnisvaraalane tegevus3,610,413,35,918,3
M Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus55,260,859,269,449,7
N Haldus- ja abitegevused71,684,588,688,371,9
O Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus8,910,711,416,614,8
P Haridus2,12,52,72,92,0
Q Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne1,81,51,82,32,0
R Kunst, meelelahutus ja vaba aeg10,110,59,69,57,7
S Muud teenindavad tegevused3,55,85,86,36,6
Tegevusala määramata389,3479,9480,6422,8379,2