Teenuste import tegevusala (EMTAK 2008) järgi, kvartal

Mõõtühik: miljonit eurot

20182019
IV kvartalI kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartal
Tegevusalad kokku1 230,81 080,01 304,11 381,41 279,2
A Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük7,35,77,72,63,9
B Mäetööstus0,20,40,50,10,3
C Töötlev tööstus73,663,967,669,568,5
D Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine9,214,727,034,453,2
E Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus1,31,81,61,62,3
F Ehitus9,713,427,953,427,3
G Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont68,060,057,863,865,2
H Veondus ja laondus257,6210,7248,3251,6239,8
I Majutus ja toitlustus4,84,33,85,75,4
J Info ja side129,9114,3123,6126,3139,8
K Finants- ja kindlustustegevus42,935,239,239,955,6
L Kinnisvaraalane tegevus5,814,313,19,610,5
M Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus69,451,464,559,870,7
N Haldus- ja abitegevused88,974,795,493,290,7
O Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus16,614,711,411,814,0
P Haridus2,92,12,72,02,0
Q Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne2,32,02,11,51,7
R Kunst, meelelahutus ja vaba aeg10,88,59,09,07,0
S Muud teenindavad tegevused6,86,68,16,57,9
Tegevusala määramata422,8381,4492,7539,0413,5