Teenuste import tegevusala (EMTAK 2008) järgi, kvartal

Mõõtühik: miljonit eurot

20172018
IV kvartalI kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartal
Tegevusalad kokku1 093,31 037,01 196,21 250,01 210,4
A Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük3,22,15,83,47,3
B Mäetööstus0,20,20,30,20,2
C Töötlev tööstus76,170,167,873,372,1
D Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine10,813,410,938,09,2
E Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus0,81,11,31,41,3
F Ehitus19,113,216,713,28,7
G Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont59,062,059,762,758,3
H Veondus ja laondus210,5191,6218,3232,7269,6
I Majutus ja toitlustus4,03,03,55,04,8
J Info ja side114,8105,0116,0113,4127,5
K Finants- ja kindlustustegevus38,729,028,833,644,3
L Kinnisvaraalane tegevus2,53,610,413,35,7
M Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus64,555,360,859,368,0
N Haldus- ja abitegevused77,571,785,088,788,2
O Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus12,68,910,711,416,6
P Haridus3,22,12,52,72,2
Q Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne1,91,81,51,82,3
R Kunst, meelelahutus ja vaba aeg7,710,110,59,69,5
S Muud teenindavad tegevused6,63,55,85,86,3
Tegevusala määramata379,5389,3479,9480,6408,3