Wiesbadeni Grupi konverents (27.-30. september 2010)

Statistiliste ettevõtlusregistrite Wiesbadeni Grupp on ÜRO statistikakomisjoni egiidi all tegutsev rahvusvaheline ekspertgrupp, mille tegevus on suunatud statistiliste ettevõtlusregistrite ning muu seotud temaatika edasiarendamisele. Wiesbadeni Grupi konverentsid toimuvad üle aasta ja nendes osalevad statistiliste ettevõtlusregistrite valdkonnaga seotud spetsialistid erinevatest maailma riikidest. 2008. aasta novembris Pariisis toimunud viimasel foorumil osales 39 delegatsiooni 85 esindajaga. 22. Wiesbadeni Grupi konverents toimub Tallinnas 27.–30. septembril 2010 Eesti Statistikaameti eestvedamisel.