Turism, majutus ja toitlustus

Väljaanded ja artiklid

Reisimiselt on võimalik kriisi ajal säästa ligi kaks miljardit eurot

artikkel
Katriin Põlluäär

Statistikaameti andmetest selgub, et Eesti elanikud kulutasid välismaal ööbimisega reisimisele mullu üle 1,4 miljardi euro ja riigisiseselt reisides enam kui 463 miljonit eurot. Vara on öelda, milline saab olema koroonaviiruse lõplik mõju reisikulutustele 2020. aastal, ent praegust seisu vaadates võib siiski prognoosida nende olulist vähenemist.

Eesti elanike kulutused ööbimisega välisreisidel 2019. aastal, reisi peaeesmärgi järgi

Loe edasi

Turismistatistikast: esma- ja korduvkülastajad Eestis

artikkel
Jaanika Ait, Mari-Liis Perend
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 25)

Eestisse saabuvate väliskülastajate seas on korduvkülastajaid peaaegu neli korda rohkem kui esmakülastajaid. Enamik korduvkülastajaid (91%) saabub Eestisse lähiriikidest, esmakülastajatega võrreldes tehakse rohkem ostu- ja transiitreise ning käiakse külas lähedastel, vähem aga tullakse veetma puhkust. Esmakülastajate koosseis seevastu on mitmekesisem ‒ ligikaudu kaks kolmandikku saabub väljastpoolt lähiriike.

Väljaande kaas

Loe edasi

Möödunud aasta oli turismis rekordiline

artikkel
Helga Laurmaa

2017. aasta oli maailmas rekordiline turismiaasta. Eestisse reisiti rohkem kui ühelgi varasemal aastal. Eesti majutusettevõtetes peatus 3,5 miljonit sise- ja välisturisti. Turiste oli majutusettevõtetes 7% rohkem kui aasta varem, siseturiste 9% ja välisturiste 5% rohkem. Elukohariigi järgi lisandus majutusettevõtete kasutajatest kõige rohkem Eesti elanikke, välisturistidest aga Venemaa ja Läti turiste. Majutusettevõtetes peatunud välis- ja siseturistide arv kokku jõudis juba kaheksandat aastat järjest uue rekordini.

Majutatud turistid, 2008–2017

Loe edasi

Narva ja teised Euroopa Liidu idapiiril asuvad väikelinnad

artikkel
Mihkel Servinski, Marika Kivilaid
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 54)

Euroopa linnade uuring annab suurepärase võimaluse võrrelda Euroopa eri piirkondades asuvaid linnu. Uuringuta sellist võimalust peaaegu polekski. Eestist osaleb linnastatistika uuringus kolm linna: Tallinn, Tartu ja Narva. See artikkel vaatleb Narvat võrdluses nelja sarnase suurusega Euroopa Liidu idapiiril asuva linnaga.

Väljaande kaas

Loe edasi

Toitlustussektor Eestis ja Euroopas

artikkel
Märt Leesment
– Majanduse ja tööturu trendid. Economic and Labour Market Trends (lk 80)

Toitumisega puutume kokku iga päev. Riiklikes toitumissoovitustes on kolm põhitoidukorda ja ooted (Pitsi jt 2017). Kuigi söömisega peame üldjuhul ise vaeva nägema, jätame toidu valmistamise sageli kellegi teise hooleks.

Väljaande kaas

Loe edasi

Noorte valikud – kas õppima või tööle?

Statistikablogi
Ülle Vannas

Nüüd, kui on kõlanud koolide lõpukellad ja kohe on lukku minemas sisseastumiste pingeread, on huvitav analüüsida kui paljud noored teevad valiku õpingute kasuks, kui paljud lähevad tööle ja kui paljud eelistavad teha mõlemat?

Noorte valikud – kas õppima või tööle?

Loe edasi

Suveturist väisab peamiselt Eesti linnu

Statistikablogi
Helga Laurmaa, Ülle Valgma

Eesti turismi kõrghooaeg on suvi, kui kolmel suvekuul kokku peatub majutusettevõtetes ligi 40% kogu aasta jooksul majutatud sise- ja välisturistidest. Suvekuudel on nii sise- kui ka välisturistide seas eelistatuimad sihtkohad Tallinn, Pärnu, Tartu ja Kuressaare.

Suveturist väisab peamiselt Eesti linnu

Loe edasi

Turism ja majutus

artikkel
Helga Laurmaa
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 123)

Reisimine on maailmas populaarne. 2016. aastal suurenes maailmas ööbimisega välisreiside arv 4%. Eestis käis samal aastal ligi 6 miljonit väliskülastajat, kellest enam kui kolmandik kasutas majutusettevõtete teenuseid. Endiselt on naaberriikide turistid Eesti majutusettevõtete peamised kliendid.

Väljaande kaas

Loe edasi

Turismist ja majutusest 2015. aastal statistikauuringute põhjal

artikkel
Helga Laurmaa
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/16. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 100)

Reisimine on jätkuvalt populaarne tegevus. 2015. aastal tehti maailmas 1,2 miljardit mitmepäevast välisreisi, Eestit külastas samal aastal ligi 6 miljonit väliskülastajat. Artikkel annab statistikauuringute põhjal ülevaate välisturistide tehtud kulutuste suurusest, nende transpordi- ja majutamisvõimalustest Eestis, lähteriikidest, kust külastajad tulevad, ja turismi intensiivsusest.

Väljaande kaas

Loe edasi

Turism ja majutus

artikkel
Helga Laurmaa
– Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 369)

Reisimine on kogu maailmas populaarne ega näita vähenemise märke. Maailma Turismiorganisatsiooni esialgsete andmete kohaselt oli mitmepäevaste välisreiside arv 2015. aastal rekordiline – 1,2 miljardit. Võrreldes 2014. aastaga on näitaja 4% suurem. Maailmas reisis 50 miljonit ööbivat välisturisti rohkem kui 2014. aastal. Euroopa riikidesse tehti 609 miljonit ööbimisega välisreisi, mida on 5% enam kui aasta varem. Aastaga suurenes Euroopa riikidesse saabunud ööbivate välisturistide arv 29 miljoni võrra.

Väljaande kaas

Loe edasi