Energeetika

Väljaanded ja artiklid

Tuuleenergia kogub tuure

Statistikaamet
Rita Raudjärv

Iga aasta 15. juunil tähistatakse ülemaailmset tuulepäeva, kui maailma eri paikades jagatakse laialdaselt infot tuuleenergia ja selle vajalikkuse kohta.

Tuuleenergia kogub tuure

Loe edasi

Taastuvatest allikatest elektri tootmine on aina olulisem

artikkel
Helle Truuts
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 43)

Eesti elektrienergia kogutoodang on kaks aastat järjest suurenenud ja vähenenud on imporditud elektri osatähtsus. Taastuvate energiaallikate kasutamine on Eestis aasta-aastalt suurenenud nii elektrienergia tootmisel kui ka lõpptarbimises.

Väljaande kaas

Loe edasi

Suurandmed eraisikute elektritarbimist mõõtmas ja tühje eluruume kindlaks tegemas

Statistikablogi
Toomas Kirt, Helerin Äär

Statistikaamet osaleb Eurostati suurandmete katseprojektis, mille raames uuritakse elektri kaugmõõtjate andmete potentsiaalset kasutamisvõimalust riikliku statistika tootmisel. Kasutades Eleringi andmelao mõõteandmeid aastate 2013–2015 kohta uuris Statistikaamet, kas elektri suurandmete põhjal saaks toota Eesti eraisikute elektritarbimise statistikat ning hinnata registripõhise rahva ja eluruumide loenduse jaoks tühjade eluruumide olemasolu.

Eraisikute elektritarbimine ühel detsembrikuu kolmapäeval 24 h jooksul, 2015

Loe edasi

Energeetika

artikkel
Helle Truuts
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 111)

2016. aastal suurenes Eesti elektritoodang 15%, kuid taastuvelektri toodang vähenes 6%. Tähtsamad energiatooted olid põlevkiviõli, mida toodeti 3% rohkem, ja puidugraanulid, mille toodang suurenes aastases võrdluses ligi 20%.

Väljaande kaas

Loe edasi

Mida tõi endaga kaasa elektrituru avanemine?

Statistikablogi
Rita Raudjärv

Elektrituru avanemine külvas segadust ning tegi murelikuks nii mõnegi elektritarbija. Paljudele jäi selgusetuks, mida see ikkagi tähendab. Ei tajutud, et elektri müüja või paketi valimisest oleneb ainult elektri kui kauba hind, mitte kogu elektriarvel kajastuv summa.

Loe edasi

Mida tõi endaga kaasa elektrituru avanemine?

artikkel
Eesti Statistika Kvartalikiri. 4/16. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 6)

Jaanuarist 2013 avanes Eesti elektriturg täielikult ning kõikidest elektritarbijatest said vabatarbijad, kes võisid nüüd otsustada, millise elektrimüüja käest elektrit osta. Avatud turu algusaasta rõõmusõnumeid ei toonud, pigem vastupidi, elektri hind tõusis. Kolme aastaga on oluord siiski muutunud ja elektrienergia hind on hakanud vähenema.

Väljaande kaas

Loe edasi

Energeetika

artikkel
Helle Truuts
– Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 317)

Eesti energeetikas on üsna suur osatähtsus kodumaistel energiaallikatel. Kohaliku kütuse osatähtsus primaarenergia ressursis on ligi 70%. Põhiline kodumaine kütus on põlevkivi, mille kasutamise võimalus vähendab imporditud energia osatähtsust energiavajaduse rahuldamisel ehk energiasõltuvusmäära oluliselt. Euroopa Liidus (EL) on Eesti selle näitajaga – 2014. aastal 8,9% – esikohal.

Väljaande kaas

Loe edasi

Energeetika

artikkel
Eesti. Arve ja fakte 2016 (lk 48)

2015. aastal toodeti Eestis elektrit kokku 10,3 TWh, mida on ligi 17% vähem kui aasta varem. Elektritoodangu vähenemise põhjus oli madalam elektri börsihind, mille omakorda põhjustas odavama elektri sissevool Põhjamaadest, vähendades Eesti tootjate osalust. Samal ajal püsis elektri tarbimine peaaegu samal tasemel nagu aasta varem. Hoolimata toodangu vähenemisest ületas aastane elektritoodang sisemaist tarbimist – elektribilansi ülejääk oli 925 GWh.

Väljaande kaas

Loe edasi

Energeetika

artikkel
Helle Truuts
– Eesti statistika aastaraamat. 2015. Statistical Yearbook of Estonia (lk 321)

Eesti energiaressurssides on suur osatähtsus kodumaistel energiaallikatel, millest suurem osa on põlevkivi. Viimase viie aasta jooksul on põlevkivitoodang aasta-aastalt kasvanud, jõudes 2014. aastal 21 miljoni tonnini. 2013. aastaga võrreldes oli see pisut üle 2% suurem. Põhiline osa põlevkivist tarbitakse elektrijaamades, ent põlevkiviõlitoodangu kasv on suurendanud põlevkivi tarbimist ka õlitööstuse toorainena. Kütteõli tootmine suurenes aastaga ligi 12%, seejuures põhiosa toodangust eksporditi. Suurim osa ehk 33% eksporditud põlevkiviõlist läks Belgiasse, järgnesid eksport Hollandisse (20%) ja Rootsi (8%).

Väljaande kaas

Loe edasi

Energeetika

artikkel
Eesti. Arve ja fakte 2015 (lk 48)

2014. aastal toodeti Eestis elektrit kokku 12,4 TWh, mida on üle 6% vähem kui aasta varem. Elektritoodang vähenes Eesti elektrisüsteemi läbivate Põhjamaade transiitvoogude kasvu tõttu, mis vähendas Eesti tootjate osalust. Samal ajal suurendasid mõnevõrra jahedam sügis ja talv elektrienergia tarbimist 2013. aastaga võrreldes üle 2%.

Väljaande kaas

Loe edasi