Majandusüksused

Väljaanded ja artiklid

Eesti piirkondade väliskaubandusstatistikast 2017. aastal

artikkel
Evelin Puura, Mirgit Silla
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 37)

Artikkel annab lühiülevaate 2017. aastal maakondades toimunud peamiste kaupade ja teenuste ekspordist, impordist ning näitab, kui suur arv ettevõtteid neid tehinguid tegi.

Väljaande kaas

Loe edasi

Majandusüksuste arv mullu suurenes

artikkel
Katrin Aasmäe, Svetlana Šutova

2017. aastal oli Eestis tegutsevaid majandusüksusi ligi 158 000. Lisandus 3000 üksust ehk sama palju kui 2016. aastal. Õigusliku vormi järgi vaadates on pilt teistsugune ‒ äriühingute arvu kasv hoogustus ja esimest korda vähenes mittetulundusühingute arv.

Majanduslikult aktiivsed üksused õigusliku vormi järgi, 2002–2017

Loe edasi

Kohalike omavalitsuste ettevõtlusaktiivsus raugemise teel

Statistikablogi
Jaan Õmblus

Avaliku sektori peamine ülesanne on kindlustada rahvuslik julgeolek ja sotsiaalne heaolu. Siiski on avalik sektor üsna aktiivne ka majanduses, seega on oluline põgusalt analüüsida tegevust sellel suunal.

Avaliku sektori ettevõtete arv, 2000–2016

Loe edasi

Narva ja teised Euroopa Liidu idapiiril asuvad väikelinnad

artikkel
Mihkel Servinski, Marika Kivilaid
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 54)

Euroopa linnade uuring annab suurepärase võimaluse võrrelda Euroopa eri piirkondades asuvaid linnu. Uuringuta sellist võimalust peaaegu polekski. Eestist osaleb linnastatistika uuringus kolm linna: Tallinn, Tartu ja Narva. See artikkel vaatleb Narvat võrdluses nelja sarnase suurusega Euroopa Liidu idapiiril asuva linnaga.

Väljaande kaas

Loe edasi

EV100: Eesti majandussajand on kaotanud liidrid, kuid toonud targema majandamise

Statistikablogi
Jaan Õmblus

Statistikaameti andmeil on saja aasta tagusega võrreldes Eesti majandusest praeguseks kadunud selged juhtvaldkonnad, mis 1924. aastal olid põllumajandus ja puidutööstus. Majanduse struktuur on muutnud märksa teadmismahukamaks: oleme liikunud väärtuse ahelas kõrgemat lisandväärtust loova majanduse suunas.

Kolm juhtivat majandusharu erinevate näitajate alusel, 2016

Loe edasi

Kaupade ja teenuste väliskaubandus ettevõtlusnäitajate järgi

artikkel
Allan Aron
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 4/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 59)

Artikkel vaatleb Eesti väliskaubandust valitud ettevõtlusnäitajate (hõivatute arv, tegevusala, omandivorm) järgi. Selline lähenemine võimaldab saada lisainfot rahvusvahelisel turul tegutsevate ettevõtete kohta. Analüüs hõlmab nii kaupade kui ka teenuste väliskaubandust ning aitab välja tuua nii ühisosa kui ka erinevusi kaupade ja teenuste eksportijate vahel.

Väljaande kaas

Loe edasi

Rahvaarvu muutused ning ettevõtete sünnid ja surmad Eesti omavalitsustes aastatel 2005–2014

artikkel
Anne Põder
– Majanduse ja tööturu trendid. Economic and Labour Market Trends (lk 156)

Viimase kümne aasta jooksul on nii Euroopa Liidu kui ka Eesti riigi tasandil oluliselt enam tähelepanu pööratud ettevõtlusele ja elanike ettevõtlikkuse arendamisele.

Väljaande kaas

Loe edasi

Majandusüksused

artikkel
Katrin Aasmäe, Svetlana Šutova
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 88)

Kõik juriidilistes registrites registreeritud majandusüksused ei tegutse reaalselt. Majandusstatistikat tehakse majanduslikult aktiivsete üksuste andmete järgi. Artiklis analüüsitakse majanduslikult aktiivsete üksuste populatsiooni – selle mahtu, geograafilist paiknemist ja jaotust valdkonniti.

Väljaande kaas

Loe edasi

Majandusüksused

artikkel
Katrin Aasmäe, Svetlana Šutova
– Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 227)

2015. aastal oli tegutsevaid majandusüksusi veidi üle 151 000. Võrreldes 2014. aastaga tuli juurde 5000 üksust. Äriühinguid oli tegutsevatest majandusüksustest üle poole (60%) ja füüsilisest isikust ettevõtjaid (FIE) alla viiendiku (17%). Mittetulundusühinguid oli tegutsevate majandusüksuste koguarvust 20%. Riigi- ja omavalitsusasutusi oli nii nagu ka varasematel aastatel veidi alla 2%.

Väljaande kaas

Loe edasi

Pärnu maakonna majandusareng

artikkel
Märt Leesment
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/16. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 45)

Artikkel annab ülevaate Pärnu maakonna majandusarengust ning hindab maakonna konkurentsivõimet Eestis. Eesmärk on esile tuua maakonna majandusnäitajad, nende muutus aastail 2000–2015 ning majandusarengu peamised kitsaskohad.

Väljaande kaas

Loe edasi