Ettevõtete majandusnäitajad

Väljaanded ja artiklid

Aprillis pidurdas koroonakriis ettevõtete kasvu kõigil tegevusaladel

artikkel
Statistikaamet

Täna, 26. mail uuendas statistikaamet ettevõtete kiirstatistika andmeid. Ettevõtete käive vähenes märgatavalt, tööjõukuludes veel suuri muutusi märgata ei olnud.

Aprillis pidurdas koroonakriis ettevõtete kasvu kõigil tegevusaladel

Loe edasi

Majutus- ja toitlustusettevõtted on kriisis esimesena löögi all

Statistikablogi
Märt Leesment, Kaja Sõstra

Kiire pilguheit ettevõtete käibe ja tööjõukulude andmetele näitab, et majutuse ja toitlustuse tegevusala sattus kriisis esimesena löögi alla. Keerulise ja täiesti uudse olukorraga kaasnevate mõjude hindamine nõuab teadlikuks otsustamiseks pidevat seiret. Juhtimisotsuste toetamiseks analüüsime, kuidas mõjutas tavapäratu märts ettevõtlussektorit.

Majutus- ja toitlustusettevõtted on kriisis esimesena löögi all

Loe edasi

Ettevõtete majandusnäitajad paranesid 2016. aastal

artikkel
Märt Leesment

Pärast paariaastast seisakut võib 2016. aastat ettevõtete jaoks pidada võrdlemisi edukaks ‒ nii müügitulu, investeeringud kui ka tegutsevate ettevõtete arv suurenesid 4%. Paranenud tulemused peegeldusid ka kasumites – aruandeaasta kasum kasvas 11%. Paranesid ka tootlikkusnäitajad.

Aruandeaasta kasum, investeeringud põhivarasse (k.a kapitalirent) ja müügitulu hõivatu kohta, 2006‒2016

Loe edasi

Ettevõtete majandusnäitajad

artikkel
Hille Vares, Reet Nestor
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 80)

Eesti ettevõtete tegevust iseloomustas 2015. aastal stabiilsus. Ettevõtete põhilised majandusnäitajad ehk müügitulu, kulud ja investeeringud jäid eelnenud aasta tasemele, puhaskasum aga vähenes endiselt. Tööjõukulude aastane kasv püsis viimaste aastate tasemel ehk 6–7% piires ja ületas nii müügitulu kui ka tootlikkuse kasvu. Tootlikkusnäitajad vähenesid eelnenud aastaga võrreldes suurenenud tööhõive tõttu ettevõtetes. Esialgsetel andmetel 2016. aastal ettevõtete müügitulu pisut suurenes, tööjõukulud kasvasid endiselt kiiresti, see mõjutas kasumite jätkuvat vähenemist ja kasinat investeerimist. Järgnev annab ülevaate ettevõtete majandusnäitajaist 2015. aastal.

Väljaande kaas

Loe edasi

Ettevõtete majandusnäitajad

artikkel
Reet Nestor
– Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 215)

Ettevõtetel on Eesti majanduse arengus oluline osa. Tegutsevaid ettevõtteid oli 2014. aastal ligi 73 500, mida on 2300 võrra enam kui 2013. aastal. Majanduskriisist tingitud koondamised ja kriisile järgnenud majanduskasv hoogustasid uute ettevõtete asutamist aastatel 2010–2013. Sel ajal kasvas ettevõtete arv kiiresti – 6–8% aastas. 2014. aastal ettevõtlusaktiivsus taandus ja tegutsevaid ettevõtteid oli 3% enam kui aasta varem.

Väljaande kaas

Loe edasi

Pärnu maakonna majandusareng

artikkel
Märt Leesment
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/16. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 45)

Artikkel annab ülevaate Pärnu maakonna majandusarengust ning hindab maakonna konkurentsivõimet Eestis. Eesmärk on esile tuua maakonna majandusnäitajad, nende muutus aastail 2000–2015 ning majandusarengu peamised kitsaskohad.

Väljaande kaas

Loe edasi

Eesti toiduainetööstuse müügitulu mullu kasvas

Statistikablogi

Statistikaameti esialgsetel andmetel oli 2014. aastal Eesti toiduainetööstuse müügitulu 1,5 miljardit eurot. Võrreldes 2013. aastaga kasvas müügitulu 60 miljoni euro võrra.

Diagramm: Toiduainete tootmise müügitulu tegevusalati, 2014

Loe edasi

Ettevõtete majandusnäitajad

artikkel
Reet Nestor
– Eesti statistika aastaraamat. 2015. Statistical Yearbook of Estonia (lk 217)

Ettevõtetel on Eesti majanduses oluline osa – sisemajanduse koguprodukti loomisel andsid kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvad ettevõtted 2013. aastal 71% lisandväärtusest. Ettevõtete lisandväärtus jooksevhindades oli ligi 11 miljardit eurot – 6% suurem kui aasta varem. Pärast kriisiaastaid oli ettevõtete majanduskasv mõnda aega kiire. Suurenes nii ettevõtete tulu kaupade ja teenuste müügist kui ka tootlikkus, järsult kasvasid kasumid, väikese viitega paranesid palgad. Tempokas areng taandus 2012. aastal ja aasta hiljem aeglustus majanduskasv veelgi. Vaid tööjõukulude kasv jätkus kiiremas tempos, ületades nii müügitulu kui ka tootlikkuse kasvu.

Väljaande kaas

Loe edasi

Sotsiaalne ettevõtlus Eestis

artikkel
Riinu Lepa, Agnes Naarits
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/15. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 110)

Mis on sotsiaalsed ettevõtted ning missugune on nende mõju Eesti majandusele? Kas sotsiaalne ettevõtlus, nagu seda Euroopas defineeritakse, on Eestis levinud? Millised on Eestis tegutsevad sotsiaalsed ettevõtted ja kuidas neil läheb? Nendele küsimustele püüti vastuseid leida 2014. aastal Euroopa Komisjoni rahastusel tehtud prooviuuringuga.

Väljaande kaas

Loe edasi

Ettevõtete majandusnäitajad

artikkel
Reet Nestor
– Eesti statistika aastaraamat. 2014. Statistical Yearbook of Estonia (lk 213)

Pärast kahte majanduskriisijärgset kiire majanduskasvu aastat 2012. aastal ettevõtete sektori areng stabiliseerus. Ettevõtete majandusnäitajad paranesid, kuigi nende kasv aeglustus. Ettevõtlusaktiivsus on pärast 2009. aasta seisakut pidevalt kasvanud. 2012. aastal tegutses Eestis 66 000 mittefinantsäriühingut (edaspidi „ettevõtted“) – 4000 võrra ehk 7% enam kui aasta varem. Tegevust alustasid peamiselt alla 10 hõivatuga ehk mikroettevõtted, mida on 90% Eesti ettevõtetest. Iga neljas uus ettevõte loodi 2012. aastal kaubanduse tegevusalal. Varasema aastaga võrreldes kasvas kiiremini posti või interneti teel kauplevate ettevõtete, samuti arvutite ja telekommunikatsiooniseadmete ning kasutatud kaupade jaemüügiga tegelevate ettevõtete arv. Iga teine uus ettevõte alustas tegevust teeninduse valdkonnas. Seal olid populaarsemad tegevusalad juhtimisnõustamine ja raamatupidamine, aga ka programmeerimine. Iga kaheksas 2012. aastal loodud ettevõte tegutses ehituses, mis on pärast kriisi taastumas.

Väljaande kaas

Loe edasi