Tööstus

Väljaanded ja artiklid

Keeduvorst – vorstide valitseja

Statistikablogi
Helle Bunder

Eesti inimesed on keeduvorsti usku ­­ega kipu niisama naljalt oma tarbimisharjumusi muutma— nii võib järeldada Statistikaameti värskelt ilmunud andmetest.

Keeduvorst – vorstide valitseja

Loe edasi

Tööstus

artikkel
Ruth Renter
– Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 299)

2014. aastal oli tööstustoodang jooksevhindades 11,6 miljardit eurot – 4% suurem kui 2013. aastal. Eksporditi 61% toodangust.

Väljaande kaas

Loe edasi

Tööstus

artikkel
Eesti. Arve ja fakte 2016 (lk 42)

2015. aasta alguses töötleva tööstuse toodang varasema aasta sama kuuga võrreldes kasvas, kuid aasta teises pooles hakkas kahanema. 2015. aasta kokkuvõttes oli töötleva tööstuse toodang 1% väiksem kui 2014. aastal. Välisturu osatähtsus kogu töötleva tööstuse toodangus oli 2015. aastal 70%. Eksport vähenes 2014. aastaga võrreldes 2%, nõudlus kodumaisel turul ligi 3%.

Väljaande kaas

Loe edasi

Pärnu maakonna majandusareng

artikkel
Märt Leesment
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/16. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 45)

Artikkel annab ülevaate Pärnu maakonna majandusarengust ning hindab maakonna konkurentsivõimet Eestis. Eesmärk on esile tuua maakonna majandusnäitajad, nende muutus aastail 2000–2015 ning majandusarengu peamised kitsaskohad.

Väljaande kaas

Loe edasi

Tööstus

artikkel
Ruth Renter
– Eesti statistika aastaraamat. 2015. Statistical Yearbook of Estonia (lk 301)

Eestis on tööstussektori osatähtsus majanduses lisandväärtuse põhjal sama suur kui Euroopa Liidus (EL) keskmiselt – ligi 15%. Hõivatute osatähtsus töötlevas tööstuses on Eestis aga üks EL-i suurimaid – ligi 20%. 2005. aastal oli Eestis ühe töötleva tööstuse ettevõtte kohta 25 hõivatut, 2013. aastal 16, kuid tööviljakus hõivatu kohta lisandväärtuse alusel on samas ajavahemikus kahekordistunud. Kui 2005. aastal loodi töötlevas tööstuses hõivatu kohta lisandväärtust 12 000 eurot, siis 2013. aastal 24 000 eurot. Seega, kuigi Eestis on märgata paranemise ilminguid, suudetakse paljudes teistes EL-i riikides sama töötajate arvu juures rohkem lisandväärtust luua.

Väljaande kaas

Loe edasi

Tööstus

artikkel
Eesti. Arve ja fakte 2015 (lk 42)

2013. aasta stabiilne tööstustoodangu kasv jätkus ka 2014. aastal. Tööstussektori toodang suurenes varasema aastaga võrreldes 2%. Toodang kasvas tänu ekspordile, mis elavnes aasta teises pooles. Välisturu osatähtsus oli 2014. aastal üle 70% kogu töötleva tööstuse toodangust. Eksport kasvas 2013. aastaga võrreldes 2%. Tasapisi on hakanud elavnema ka nõudlus kodumaisel turul. Nii nagu eksport kasvas ka nõudlus kodumaisel turul 2013. aastaga võrreldes ligi 2%.

Väljaande kaas

Loe edasi

Ettevõtete eksporditegevuse ja tootlikkuse seosed: ülevaade teadustööde tulemustest

artikkel
Priit Vahter
– Muutuv majandus ja tööturg. Changes in the Economy and Labour Market (lk 32)

Riigi elatustaseme ja konkurentsivõime keskne tegur on selle ettevõtete ja töötajate tootlikkus. Palgataseme pikaajaline tõus saab toetuda vaid tootlikkuse kasvule. Ka Eesti jõuab palgatasemelt Euroopa Liidu (EL) vanadele liikmesriikidele järele juhul, kui tootlikkus kasvab siin pikka aega kiiremini kui lääneriikides keskmiselt.

Väljaande kaas

Loe edasi

Majanduse üldtrendid ja teadmistepõhine majandus

artikkel
Robert Müürsepp
– Muutuv majandus ja tööturg. Changes in the Economy and Labour Market (lk 13)

Eesti majanduse käekäigust sel sajandil hakkab esimesena silma kiire majanduskasv, mida on paari kriisi tõttu saatnud suur heitlikkus (joonis 1). Ühest küljest on kasvu toetanud Eesti ja rikkamate riikide konvergents, millele on kaasa aidanud mitmesugused Euroopa Liidu (EL) toetused eesotsas tõukefondidega. Teisest küljest on aga palju olulisemat rolli täitnud Eesti majanduse väiksus ja avatus välismaailmale. Seetõttu on Eesti majandus olnud avatud ka väljastpoolt tulevatele šokkidele.

Väljaande kaas

Loe edasi

Tööstus

artikkel
Ruth Renter
– Eesti statistika aastaraamat. 2014. Statistical Yearbook of Estonia (lk 295)

2012. aastal oli tööstustoodang jooksevhindades 10,4 miljardit eurot. Kui 2011. aastaga võrreldes oli kasv vaid 1%, siis 2009. aastaga võrreldes 50%. Eksporditi 62% toodangust.

Väljaande kaas

Loe edasi

Tööstus

artikkel
Eesti. Arve ja fakte 2014 (lk 38)

2012. aasta teisel poolel hoo sisse saanud tööstustoodangu kasv jätkus tõusujoones ka 2013. aastal. Tööstustoodang suurenes eelnenud aastaga võrreldes 2,9%, samal ajal asendus EL-i keskmine toodangu kasv aastakokkuvõttes 0,5% langusega. Võrreldes naaberriikidega oli tulemus parim Leedul, kus toodang suurenes eelnenud aastaga võrreldes 4,6%. Meie põhjapoolsetel lähinaabritel ehk Rootsil ja Soomel jäi tööstustoodang 2013. aastal paraku langusesse.

Väljaande kaas

Loe edasi