Sisekaubandus

Väljaanded ja artiklid

Toidukaupade jaemüügist tarbija ja ettevõtja vaatevinklist

artikkel
Märt Leesment
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 9)

Artikkel heidab põgusa pilgu toidukaupade jaemüügile. Teemat käsitletakse kahest vaatenurgast: nõudlus ja pakkumine. Toidukaupade jaemüügi puhul saavad kokku kaks osapoolt – kaupmees ja tarbija – ning on raske ühte teisest olulisemaks pidada. Seetõttu pööratakse artiklis mõlemale tähelepanu. Toidukauplused on tähtsad, tegelikult lausa elutähtsad, sest tänapäevases ühiskonnas on väljaspool kaubandust hangitud toidu osatähtsus küllaltki marginaalseks jäänud.

Väljaande kaas

Loe edasi

Sisekaubandus

artikkel
Tatjana Semjonova
– Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 265)

Viimased viis aastat on kaubandus stabiilselt kasvanud. Seda näitab kaubandusettevõtete müügitulu, lisandväärtuse ja tööviljakuse suurenemine. 2014. aastal olid need näitajad viimaste aastate suurimad. Müügitulu ja lisandväärtus kasvasid 2014. aastal kaubanduses kiiremini kui ettevõtluses keskmiselt, kuid müügitulu kasvas varasemast aeglasemas tempos.

Väljaande kaas

Loe edasi

Sisekaubandus

artikkel
Tatjana Semjonova
– Eesti statistika aastaraamat. 2015. Statistical Yearbook of Estonia (lk 265)

Pärast 2008. ja 2009. aasta langust kasvasid kaubandusettevõtete müügitulu ja lisandväärtus 2013. aastal varasema aastaga võrreldes neljandat aastat järjest. Kui müügitulu ületas kriisieelse rekordtaseme juba 2012. aastal, siis 2013. aastal oli lisandväärtus veel kümnendiku võrra väiksem kui edukaimal, 2007. aastal. Samal ajal tõusis kaubanduse tööviljakus ehk lisandväärtus hõivatu kohta aastatel 2012 ja 2013 kõigi aastate kõrgeimale tasemele. Kaubanduse hõive kasv jätkus 2013. aastal teist aastat järjest, kuigi kriisieelne töökohtade arv ei ole veel taastunud. 2013. aastal töötas kaubandusettevõtetes 12% vähem inimesi kui enne kriisi.

Väljaande kaas

Loe edasi

Jõulukuu muudab elanike tarbimisharjumusi

Statistikablogi
Jaanika Tiigiste

Detsember on Eesti ettevõtetele pühade tõttu edukas kuu. Jaekaubanduses toimuvad jõulude ja aastavahetuse suurmüügid, majutusettevõtted täituvad puhkajatega ning elanikud kasutavad sõnumite edastamiseks aktiivselt sideettevõtete teenuseid.

Kingitused

Loe edasi

Sisekaubandus

artikkel
Tatjana Semjonova
– Eesti statistika aastaraamat. 2014. Statistical Yearbook of Estonia (lk 259)

2012. aasta oli kaubanduses küllaltki edukas. Kaubandusettevõtete müügitulu, lisandväärtuse ja puhaskasumi kasv jätkus juba kolmandat aastat järjest, ehkki aeglasemas tempos kui aasta varem. Kaubanduse hõive kasvas pärast nelja-aastast vähenemist 5%. Tegutsevate ettevõtete arvu ja müügitulu põhjal on kaubandus endiselt majanduse suurim tegevusala, hõivatute arvu ja lisandväärtuse poolest aga töötleva tööstuse järel teisel kohal.

Väljaande kaas

Loe edasi

Eesti sisekaubandus

artikkel
Jaanika Tiigiste
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/14. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 33)

Pärast majanduskriisi aegset müügitulu langust hakkas Eesti sisekaubanduse olukord 2010. aasta alguses paranema ning aasta kokkuvõttes oli kaubandusettevõtete müügitulu taas kasvamas. Müügitulu suurenes jätkuvalt ka 2011. ning 2012. aastal. Artikkel annab ülevaate Eesti sisekaubandusest aastail 2008–2012 ning 2013. aasta esimesel poolaastal.

Väljaande kaas

Loe edasi

Sisekaubandus

artikkel
Tatjana Semjonova
– Eesti statistika aastaraamat. 2013. Statistical Yearbook of Estonia (lk 255)

2011. aastal jätkus kaubanduses aasta varem alanud taastumine kriisist. Kaubandusettevõtete arv suurenes, hõivatute arvu kahanemine peatus ning müügitulu ja lisandväärtus kasvasid üle viiendiku võrra. Kaubandus on nii tegutsevate ettevõtete arvult kui ka müügitulult endiselt suurim tegevusala. Hõivatute arvu ja lisandväärtuse poolest on kaubandus töötleva tööstuse järel teisel kohal.

Väljaande kaas

Loe edasi

Statistiku pilk jõuludele

Statistikablogi
Riina Kerner

Detsembris imporditakse Eestisse ligi 40% mandariinide aastasest kogusest, ehk ligi kolm kilogrammi elaniku kohta. Suureneb jõulukaupade, jõulupuude ja küünalde väljavedu Eestist. Kaupade jaemüük kasvab detsembris ligi viiendiku ning majutusasutustes peatub üks Vene turist kolme Soome turisti kohta.

Loe edasi

Eestis on kaupade juurdehindlus väiksem kui enamikus Euroopa riikides

Statistikablogi
Tiina Pärson

Eesti jaekaubanduses jääb keskmine juurdehindlus 24–25% piiresse, mis paigutab Eesti teiste Euroopa Liidu riikidega võrreldes kümne väikseima juurdehindlusega riigi hulka.

Loe edasi

Sisekaubandus

artikkel
Tatjana Semjonova
– Eesti statistika aastaraamat. 2012. Statistical Yearbook of Estonia (lk 257)

Peatükis on esitatud sisekaubanduse andmeid aastate 2006–2010 kohta. Kaubandustegevus on mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi-, jaemüük ja remont ning hulgi- ja jaekaubandus. Andmete muutused varasema aastaga võrreldes on esitatud jooksevhindades, jaemüügi võrdlusandmed püsivhindades.

Väljaande kaas

Loe edasi