Avalikud andmefailid

Avalikuks kasutamiseks mõeldud andmefailid on tasuta kättesaadavad kõigile statistikahuvilistele, kes soovivad teha üksikandmetel põhinevat statistilist analüüsi.
Andmefailide avaldamise aluseks on riikliku statistika seaduse § 36.

Andmefailid sisaldavad statistiliste uuringutega kogutud üksikandmed, mis on täielikult anonüümseks muudetud. Selleks on failidest eemaldatud või ümber kodeeritud tunnused, mis võimaldavad isikut otseselt või kaudselt tuvastada. Andmefailid avaldatakse SPSS- ja tekstiformaadis. Lisatud on faili sisu kirjeldus. Andmefailide allalaadimiseks tuleb veebilehel kasutajana sisse logida.

Leibkonna eelarve uuring (LEU)

Sotsiaaluuring (ESU)

Tööjõu-uuring (ETU)