Valitsemissektori konsolideeritud võla osatähtsus SKP-s, aasta

20142015201620172018
Valitsemissektori konsolideeritud võlg, miljonit eurot2 129,92 077,42 216,32 219,22 174,2
Valitsemissektori konsolideeritud võla osatähtsus sisemajanduse koguproduktis, %10,610,010,29,38,4