"Eesti statistika aastaraamat. 2011. Statistical Yearbook of Estonia" esitlus ajakirjanikele (29. juuli 2011)

Piret Tikva "Eesti leibkonna elujärg viimasel kümnendil"

Viktoria Trasanov "Tarbijahinnaindeksi muutus Eestis ja teistes Balti riikides"