Igaüks loeb!

Kuidas rahvaloendust korraldatakse?

2011. aasta rahva ja eluruumide loendus (REL 2011) toimub kahes etapis:

  • 31.12.2011 kuni 31.01.2012 toimub e-loendus, kus kõigil Eesti püsielanikel on võimalik ise internetis loendusküsimustik täita. Internetis saab küsimustikku täita ööpäev läbi;
  • 16.02.2012 kuni 31.03.2012 toimub küsitlusloendus, kus rahvaloendajad külastavad elanikke, kes e-loendusel küsimustikku ei täitnud. Loendajad võivad eluruume külastada iga päev kell 9.00–21.00, kokkuleppel elanikega ka enne kella 9.00 ja pärast kella 21.00. Vabariigi aastapäeval (24.02.2012) võib küsitlemas käia juhul, kui selles on varem kokku lepitud.

Küsitlusloenduse korraldamiseks on Eesti jagatud kolmeks regiooniks, regioonid on omakorda jagatud ringkondadeks, ringkonnad piirkondadeks ja piirkonnad jaoskondadeks.

Ringkondi on 15 – Tallinnas viis ja ülejäänud Eestis kokku kümme ringkonda. Ringkonnakeskused asuvad peale Tallinna veel üheksas linnas: Pärnus, Haapsalus, Jõhvis, Narvas, Viljandis, Paides, Tartus, Rakveres ja Võrus. Igas ringkonnas juhib loenduse korraldamist ringkonnajuht, kellele alluvad piirkonnajuhid. Ringkond koosneb 8 kuni 10 piirkonnast.

Piirkondi on 132 ja igas piirkonnas on 14 kuni 16 jaoskonda. Piirkonnajuht juhib rahvaloendajate tööd.

Jaoskond on ühe rahvaloendaja tööpiirkond. Loendajaid on üle Eesti kokku 2000, sh institutsioonide (hoolekandeasutused, jm asutused) loendajad. Peale nende on 200 loendajat valmis tööle asuma kohe, kui peaks tarvis olema mõne jaoskonna loendajat haiguse tõttu või muul põhjusel asendada.

Info
E-R kell 8-17
+372 625 9300
stat at stat dot ee
Tatari 51, 10134 Tallinn