Tööturg

Valik Euroopa Liidu statistikat

Infograafikud

Majandustrendid

Tabelid

20–24-aastased vähemalt teise taseme ülemise astme hariduse omandanud õpilased soo järgi

Harmoneeritud töötus soo järgi, kokku

Harmoneeritud töötuse määr soo järgi

Osalise tööajaga töötajad vanuserühma järgi

Täistööajaga töötaja nädala töötunnid

Tööhõive määr soo järgi, vanuserühm 20–64

Töötute leibkondade lapsed

Vähemalt keskharidusega kogurahvastik

Artiklid

Tööhõivestatistika