Sotsiaalne tõrjutus ja vaesus

Valik Euroopa Liidu statistikat

Tabelid

Suhtelise vaesuse määr enne sotsiaalseid siirdeid soo järgi

Suhtelise vaesuse määr pärast sotsiaalseid siirdeid soo järgi