Rahvastikunäitajad ja koosseis

Valik Euroopa Liidu statistikat

Tabelid

Imikusuremus

Kogurahvastik

Naisi 100 mehe kohta

Oodatav eluiga sünnihetkel soo järgi

Rahvastik kodakondsuse järgi, välismaalaste arv

Rahvastik vanuserühma järgi

Rahvastikuprognoosid

Rahvastikutihedus

Artiklid

Rahvastikumuutused piirkondlikul tasandil

Rahvastikustatistika piirkondlikul tasandil