Rahandus

Valik Euroopa Liidu statistikat

Infograafikud

Majandustrendid

Tabelid

Jooksevkonto tehingud. Eksport, import ja netojääk

Jooksevkonto, põhikomponendid, netosaldo – aastaandmed, % SKPst

Valitsemissektori kogukulud

Valitsemissektori puudujääk/ülejääk

Artiklid

Maksebilansi statistika

Valitsemissektori finantsstatistika