Tervena elada jäänud aastad ja oodatav eluiga sünnimomendil soo järgi

Aastad

Sünnimomendil tervena elada jäänud aastate näitajaga (healthy life years – HLY) mõõdetakse aastate arvu, mis isikul on sünnimomendil tervena elada jäänud. Näitaja ühitab suremus- ja terviseandmed ja selle arvutamiseks on vaja tervete ja mittetervete inimeste osatähtsust rahvastikus ning suremuse andmeid vanuseti. Inimene on terve, kui tal ei ole igapäevategevustes tervise tõttu piiranguid (s.t ei ole puudeid). Näitajat arvutatakse meeste ja naiste kohta eraldi ja seda nimetatakse inglise keeles ka disability-free life expectancy (DFLE). Oodatav eluiga sünnimomendil on keskmine aastate arv, mis isikul on sünnimomendil elada jäänud, juhul kui kogu ülejäänud eluks jäävad suremuse näitajad samaks.

Lisainformatsioon Eurostati veebilehel