Igaüks loeb!

Kellega intervjuu tehakse?

Leibkonna- ja eluruumiankeetide küsimustele vastaja on soovituslikult see vähemalt 18-aastane leibkonnaliige, kes neid vastuseid kõige paremini teab. Kui sellist isikut parasjagu kodus ei ole, siis võib vastata mõni teine kohalolev (üldjuhul vähemalt 18-aastane) leibkonnaliige.

Isikuankeedile vastab kohalolev loendusmomendi seisuga vähemalt 15-aastane isik ise.

Alla 15-aastaste laste kohta esitab andmed üks lapsevanematest, lapse eestkostja või mõni täisealine leibkonnaliige.

Kui isik ei suuda enda eest vastata või ei ole tema kõne arusaadav (näiteks puude, haiguse või kõrge ea tõttu), peavad tema eest vastama teised leibkonnaliikmed, hooldaja, eestkostja või keegi teine.

Kui mõni leibkonnaliige ei ole intervjuu tegemise ajal kodus, siis annab tema eest andmed kohalolev täisealine leibkonnaliige.

Isikute kohta, kes on oma püsielukohast ajutiselt (alla 12 kuu) ära (nt õppimiskohas, välisreisil, pikemat aega haiglas vms), annavad andmeid kohalolevad leibkonnaliikmed.

Eluruumi ajutised elanikud annavad enda kohta informatsiooni ise. Kui ajutist elanikku ei ole intervjuu tegemise ajal kohal, siis annab tema kohta andmed mõni kohalolev eluruumi elanik.

Info
E-R kell 8-17
+372 625 9300
stat at stat dot ee
Tatari 51, 10134 Tallinn