Igaüks loeb!

Rahvaloenduste korraldamise rahvusvahelised põhimõtted

Rahvaloenduste kõige üldisemaks eesmärgiks on võimalikult täpselt hinnata rahvastiku arvukust ja paiknemist kogu maakeral, et analüüsida arenguid ja teha globaalseid prognoose. Praegu koordineerib rahvaloendusi kogu maailmas ÜRO Rahvastikudivisjon, kelle ettepanekul korraldatakse loendusi kümneaastase tsükliga.

Rahvaloenduste metoodika põhialused (ajastatus, kõiksus, ühetaolisus) töötas välja Rahvusvaheline Statistika Instituut poolteist sajandit tagasi, kuid neid aluseid täpsustatakse ja ajakohastatakse jätkuvalt.

Euroopas korraldab rahvaloendusi Eurostat, kusjuures olulisemad punktid on fikseeritud Euroopa Nõukogu seadustega, mis on kohustuslikud kõigile EL liikmesriikidele. On ette nähtud, et 2011. aastal toimub igas riigis rahva ja eluruumide loendus (REL), mille käigus loendatakse ja mõõdetakse oluliste tunnuste osas kõik riigis alaliselt elavad inimesed, leibkonnad ja perekonnad ning samuti kõik asustatud ja asustamata eluruumid.

Oluline on erinevate loendatavate objektide (eluruumide, isikute, perekondade) omavaheliste seoste fikseerimine, samuti nende ruumilise paiknemise kindlakstegemine. Eurostati poolt on määratud lisaks loenduse toimumise ajale ka lubatavate loendusmetoodikate valik ja väljundi sisu ning vorm. See kõik on vajalik selleks, et erinevate riikide andmeid oleks võimalik ja hõlbus koos analüüsida ja võrrelda Euroopa Liidu poliitikate kujundamise eesmärgil.

Info
E-R kell 8-17
+372 625 9300
stat at stat dot ee
Tatari 51, 10134 Tallinn