Igaüks loeb!

Kes saab e-ankeeti täita?

E-loenduse leibkonna- ja eluruumiankeetidele vastaja on soovituslikult see vähemalt 18-aastane leibkonnaliige, kes neid vastuseid kõige paremini teab. Sealjuures on vajalik teada ka leibkonnaliikmete, keda kavatsetakse loendada, isikukoode.

Leibkonna- ja eluruumiankeet tuleb täita esimesena e-loenduse keskkonda sisse loginud leibkonnaliikmel. Isikuankeeti võib seejärel täita iga inimene ise, kuid selle ülesande võib usaldada ka mõnele teisele oma leibkonna liikmele.

Alla 15-aastase lapse ankeedi täidab tema vanem või muu leibkonnaliige.

Milline peab olema tehniline valmisolek?

E-ankeedi täitmiseks on vajalik internetiühendusega arvuti, mis vastab süsteemi nõuetele ning vajalike PIN-koodidega ID-kaardi, Mobiil-ID või pangakoodide olemasolu. Kui need on olemas, võib soovija asuda e-ankeeti täitma.

Kui e-ankeeti täitma asunud isik ei kuulu loendatavate, s.o püsielanike hulka, teavitab sellest süsteem ning ankeedi täitmine lõpetatakse automaatselt.

Välismaal viibimine

Üks e-loenduse paljudest plussidest on see, et loendusel on võimalik osaleda ka ajutiselt välismaal viibides.

Kõigil neil, kes e-loenduse ajal (31. detsember 2011 – 31. jaanuar 2012) ajutiselt välismaal viibivad, on võimalus täita rahva eluruumide loendusankeedid interneti teel või oodata, et koju naastes külastaks teda rahvaloendaja.

E-loendus on hea võimalus loendusel osalemiseks ka sel juhul, kui välismaal viibitakse vahemikus 16. veebruar 2012 – 31. märts 2012 ja loendajat seega vastu võtta ei saa.

Info
E-R kell 8-17
+372 625 9300
stat at stat dot ee
Tatari 51, 10134 Tallinn